Linderödssvinen trivs bäst när de får vistas utomhus, även vintertid, och har behållit sitt naturliga härdiga beteende.
Våra tamsvin kommer från vildsvinet som har sitt ursprung i Europa, södra Asien och Afrika. Vildsvinet var ett av de viktigaste bytesdjuren under jägarkulturerna. Tamsvin har funnits i Sverige sedan ca 4500 år tillbaks. Dessa hade tagits med som husdjur av de människor som hade invandrat till Sverige. Svinet blev ett mycket uppskattat husdjur.

Linderödssvinet har sitt ursprung i det gamla, svenska skogssvinet, som strövade i Sydsveriges bok- och ekskogar fram till slutet av 1800-talet. Rasen tillvaratogs 1952 då Skånes Djurpark i Höör tog hand om några brokiga grisar av en gammal ras från Linderöd.  Den gamla lantrasen växer betydligt långsammare än gödsvinen men de är härdiga och duktiga på att söka sin egen mat.

På Skansen hittar du Linderödssvin vid Oktorpsgården.