Länkar och rådgivning

Länkar och rådgivning

Klädkammaren hänvisar till följande museer och folkrörelser om du vill fördjupa dig mer eller är i behov av rådgivning.

Svenska museer och organisationer

Nordiska museet

Hemslöjdsportalen - här hittar du SHR - Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund, Hemslöjdskonsulenterna, NUTEK, hemslöjdsbutiker, etc.

Tidningen hemslöjd

Sveriges hemslöjdskonsulenter

Länsmuseerna i Sverige

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Sveriges Hembygdsförbund

Svenska Folkdansringen

Nordiska folkdräktsorganisationer

Danmark

Danske Folkedansere

Finland

Folk- & bygdedräktsrådet

Föreningen Brage

Suomen Kansallispukuneuvosto

Island

Icelandic costume, The National Costume Board

Iceland Handicrafts Association

Norge

Bunad & Folkdräktsrådet

Norges Husflidslag

Noreges Ungdomslag

Magasinet Bunad

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tracking Code: Standard (Asynchronous) ----------------------------------------------------------------------------------------------