Låglandsboskap

Du är här

Svensk låglandsboskap (SLB) är en koras som har funnits i Sverige i omkring 100 år. På Skansen finns SLB-kor på Skånegården.

SLB-kor är svarta med vita tecken. Korna blir 145-150 cm höga vid manken och väger omkring 600-650 kg som fullvuxna. SLB är en ras som har en hög mjölkproduktion. Korna får många kalvar, och djuren har lugnt temperament.
SLB-kor importerades ursprungligen från tyska provinser och från Holland.  Det var i  samband med en insats för att öka mjölkproduktionen i Sverige under 1870-talet som det importerades många kor, huvudsakligen till landets södra delar.
I början bestod importen av  utpräglade mjölkkor. I Sverige avlade man en ko med kortare ben och bredare kropp än den som kännetecknade den ursprungliga SLB-kon.
Under 1970-talet började Sverige importera boskap av rasen Holstein Friesian från USA. Det är en storvuxen ko med en annan juverform. Denna ko har förändrat den svenska låglandsrasen till utseendet, men också  ökat mjölkproduktionen.
Importen av många nordamerikanska Holsteintjurar och användningen av dem i avel har medfört att det nu finns ett mycket litet antal kor av den gamla SLB-typen kvar. Det finns ca 300 kor och kvigor som inte är så uppblandade med Holsteinboskap, och det är bara ett femtiotal kor i Sverige som är helt ursprungliga SLB-kor.