Kackerlackor fanns redan för 300 miljoner år sen och är en av de äldsta insektsgrupperna i världen. De finns över hela jorden.

Hos oss
De flesta lever i naturen, men ett tiotal arter trivs bäst i människans städer och hus. Det är dem vi har lite svårt för. Men kackerlackor tycker i alla fall om oss! De är lite svåra att se, eftersom de är snabba, aktiva på natten och gömmer sig på dagen. De trivs där det är mörkt, fuktigt och gott om matrester och annat ätbart. När vi tänder lampan i rummet flyr de snabbt undan till sina gömställen.

Hårdingar
De förökar sig snabbt och äter nästan allt. De kan överleva utan mat i flera månader. De kan vara under vatten i 30 minuter och utan syre i 45 minuter och ändå leva. De smakar illa för att inte bli uppätna. De är väldigt hårda, och de flesta kan flyga.

Många arter
Det finns faktiskt 4 000 olika arter av kackerlacka och den största kan bli nästan tolv centimeter lång. Tysk kackerlacka och brunbandad kackerlacka blir över en centimeter långa. Australisk och orientalisk kackerlacka blir kring två centimeter och den amerikanska upp till fyra centimeter.

Kackerlackan och miljön
I Sverige lever skogskackerlackan i skogen. De flesta arter av kackerlacka lever ute i naturen, och gör stor nytta som nedbrytare. Men några arter söker sig till människans byggnader.

Kackerlackan och vi
I varmare länder är det mer vanligt att kackerlackor lever i människans hus. När det händer i Sverige försöker vi bekämpa dem med hjälp av bekämpningsmedel eller genom att få bort de platser i huset där de kan hitta mat eller gömma sig. Genom våra moderna resvanor finns alltid större risk att kackerlackor och andra tropiska arter följer med hem i vår packning.

Eftersom kackerlackor ofta rör sig i smutsiga, förorenade miljöer finns alltid risken att de kan sprida smuts och sjukdomar. Deras spillning och dofter kan också ge allergiska reaktioner hos vissa människor.

Läs mer om Kackerlackan och miljön>>

Läs mer om Kackerlackan och vi>>