Har du sett en hasselsnok i naturen ska du vara riktigt stolt, för de är sällsynta. Och de är svåra att se när de gömmer sig under ris, ljung och andra växter. De ligger sällan öppet och solar som huggormar och vanliga snokar.

Coronella austriaca


Äta huggorm?
Hasselsnoken äter helst kopparödlor men också skogsödlor och huggormar. Den biter snabbt över bytets huvud och ringlar sig gärna runt bytet för att kväva det, som boaormar gör. Sen sväljer den bytet helt på ormars vis. Den kan bitas, men har inga vassa tänder. Huggormens gift verkar inte skada hasselsnoken.

Föder levande ungar
Hasselsnoken föder levande ungar precis som huggormen. Äggen går alltså sönder redan inne i honan vid födseln. Upp till 15 ungar kan honan få vartannat år. De föds i augusti-september.

Kamouflerad
Hasselsnoken är väl kamouflerad, grå, brun eller rödbrun med två rader av mörkare fläckar längs ryggen. På nära håll kan du se de runda pupillerna, precis som hos vanlig snok. Huggormen har ju smala, lodräta pupiller. Huvudet hos hasselsnoken är litet, inte som huggormens stora, trekantiga huvud.

Ömsar skinn
Alla ormar ömsar skinn för att kunna växa. De byter helt enkelt skinn när det blivit för trångt. Om man hittar ett skinn av en hasselsnok, kan man känna igen det på att fjällen är släta, inte kölformade som huggormens och snokens. Hasselsnoken är en liten orm, ofta mellan 60 och 70 centimeter lång. Huggormen kan bli en meter och snoken ännu längre.

Hasselsnoken och miljön
Det lönar sig bara att leta efter hasselsnok i södra och mellersta Sverige upp till Värmland och Uppland. Den trivs i torra, soliga sydsluttningar och rasbranter, hällmarker, ljungmarker och hagmarker med stenrösen och murar.

Hasselsnoken har troligen minskat. Kanske har många av dess platser vuxit igen eller förstörts genom vägar och bebyggelse. Trafiken på vägarna är också ett problem för reptiler. De riskerar att bli överkörda.

Hasselsnoken och vi
Att leta efter hasselsnok kan vara svårt. Den ligger ofta väl gömd under en sten eller ett ljungbestånd. Blir den skrämd, ligger den ofta kvar utan att röja sig. Eller den ringlar diskret undan utan att synas eftersom den är så väl kamouflerad. Bästa tiden att hitta den är på våren när den just kommit fram ur vinterdvala.

Alla ormar är fridlysta. Man får inte slå ihjäl vare sig hasselsnoken eller andra ormar. Hasselsnoken är också upptagen på röda listan för hotade arter som sårbar. Precis som för andra ormar ska vi vara rädda om deras övervintringsområden och platser där de parar sig. Den behöver hjälp av oss människor.