Gotlandsrussen är en vildhästras från början. Den mest kända flocken finns på Lojsta hed på Gotland.
Hästen har sedan långt tillbaks en speciell särställning bland husdjuren. Den användes i början som riddjur,  men ersatte sedan, för ca 100 år, oxarna som dragdjur.

Hästen är ursprungligen ett stäppdjur som föredrar torra, höglänta marker. För 10 000 år sedan levde vildhästarna i stora flockar över Europas och Asiens grässtäpper där de, precis som andra arter, utvecklade olika karaktärer i olika områden beroende på den lokala miljön.

Det är den enda kvarvarande inhemska ponnyrasen i Sverige och har sitt ursprung på Gotland där den har funnits i flera tusen år. I dag finns det cirka 6000 Gotlandsruss i Sverige. På Lojsta hed på Gotland strövar ett femtiotal russ fortfarande fritt på ett stort område.

 
Gotlandsrussen hittar du här på Skansen vid Lambgiften, nära Skånegården.