Främmestadskvarnen

Du är här

Främmestadskvarnen är en så kallad holkkvarn och kommer från Främmestads socken i Västergötland. Kvarnen kan dateras till 1750, men är ombyggd 1828.

Holkkvarnar har mest funnits i trakterna kring Vänern, men de är också kända på kontinenten.

Över kvarnhuset höjer sig ett hjulhus som bär upp vingarna. Hjulhuset kan vridas kring en trätrumma, en så kallad holk, vilken har fått ge namn åt kvarntypen.

Vingarna, som kan förses med lösa segel av trä, driver den rörliga kvarnstenen inne i kvarnhuset.

Eftersom hjulhuset är vridbart kan vingarna ställas efter vindriktningen. Hjulhuset vrids med hjälp av en utskjutande stock, ”rumpestången”.