Den fjällnära kon blir lätt mycket tillgiven; den kunde minnas sin matmor i åratal efter att den hade sålts till någon annan.

De nötkreaturraser som finns idag har sitt ursprung i den europeiska/asiatiska uroxen, Bos primigenus, som utrotades under 1600-talet. Uroxen hade en stor geografisk spridning och har även funnits i Sverige. Den var mycket storvuxen med en mankhöjd på upp till två meter för tjurar.

Till Sverige kom nötkreaturen sannolikt med de första jordbrukande bönderna. Nötkreaturen har varit ett viktigt husdjur som gav mjölk för smör- och osttillverkning, men de användes även som dragdjur tills de ersattes av hästen. Även köttet var värdefullt i hushållen.

På Skansen hittar du fjällnära kor vid Fäbovallen.

Utseende

Den fjällnära kon har sitt ursprung i den nordsvenska lantkon. På några få ensligt belägna platser i bl.a. Härjedalen har man hittat grupper av kor som levt isolerade under många generationer. Därför har de fortfarande samma utseende och egenskaper som förr. Den fjällnära kon är tålig, lättskött och frisk och ett typexempel på en lantras som anpassat sig till sin extrema miljö. Under åtta månader var de tvungna att klara stallfodring på knappt foder. På somrarna drev man boskapen till fäbovallarna för bete. Under den korta sommaren hade de möjligheten att utnyttja ett proteinrikt sommarbete till att lagra fett. Den fjällnära kon lärde sig att klara sig på små mängder magert foder men ändå ge mjölk. En annan utmärkande egenskap för den fjällnära kon är att den har lätt för att hitta hem.
 
Den fjällnära kon är liten och hornlös. Grundfärgen är vit med bruna eller svarta tecken. Trots sin förhållandevis ringa storlek och foderbehov är den en god mjölkko.
 

Fäbodriften

Fäbodriften har givit upphov till en speciell kultur med traditioner, matlagning och folkmusik. Fäbodriften var vanligt i landskap som Dalarna, Härjedalen, Hälsningland och delar av Jämtland. Det var ett komplement till driften på hemgården som inte kunde försörja boskapen med hö under ett helt år. Det var kvinnorna som bodde på fäbovallen och utförde olika sysslarna som att producera hårdost och mesvaror.
 
De fjällnära korna är snälla djur men kan bli förfärligt ilskna när det gäller att försvara sig mot varg och andra rovdjur. När andra djur som älgar och hästar flyr när de känner lukten av  björn eller varg, går kon till anfall med ett råmande skri.