Ekorrens biologi

Du är här

Utseende

På sommaren har ekorren rödbrun päls, med vit mage. På vintern skiftar pälsen i gråbrunt. och ju längre norrut desto gråare päls. Pälsen består av ett yttre skikt av stickelhår. Under den finns ett värmande skikt av underhår. Örontofsar växer ut under vintern, men kan ibland även ses på vissa av årsungarna. Svansen är lång och yvig och används som balansstång och till att signalera med mellan individer. Ekorren reglerar även kroppsvärmen med hjälp av svansen. Är det varmt kyls svansens blodkärl av och när det blir kallt reglerar svansen kroppsvärmen så att ekorren håller sig varm. 

Sinnen

Ekorren har mycket bra syn. Den har färgseende, men kan inte skilja mellan rött och grönt. Dessutom är ögonen placerade högt upp och långt bak på huvudet vilket gör att den snabbt kan upptäcka rovdjur som anfaller uppifrån/bakifrån.
Ekorren har kraftiga framtänder som de använder till att öppna hårda skal på nötter. Tänderna växer hela tiden och har ett lager av hård emalj som gör dem till ett vasst verktyg som fungerar som stämjärn. En vuxen ekorre har fyra framtänder och 16 kindtänder. 

Läte

Ekorren har ett smackande, bubblande, kuttrande läte som blir speciellt högt och tydligt när den är upprörd eller aggressiv.

Föda

Ekorrar äter granfrön och granknoppar, ekollon och andra nötter, fågelägg, svamp, insektslarver mm. Under hösten samlar de nötter och svamp som de gömmer på olika ställen. Svampen sätts fast på kvistar och torkar. Nötterna göms närmare marken.

Dygnsrytm

Ekorren är aktiv på dagarna. Är vädret kallt och regnigt stannar den i boet.

Fortplantning

I mellersta Sverige får ekorren ungar redan i mars om det är ett bra år med gott om mat. Honan är i brunst endast en dag under säsongen och då händer det att hon parar sig med flera hanar. Sen är hon dräktig i 36-42 dagar och föder oftast fyra ungar men kan få ända upp till åtta stycken. Honan diar sina ungar 7-10 veckor. Om hon blir störd under tiden så kan hon flytta dem till ett annat bo. Det är enbart honan som står för omvårdnaden av ungarna.

Ungarnas blir aktiva utanför boet efter sju till åtta veckor. Under deras första veckor som tonåringar leker honan med dem. Ungarna blir självständiga och vuxna efter 12-16 veckor, men skyddas av honan ytterligare ett par veckor. I samband med könsmognaden har man noterat en tendens till att de unga honorna förflyttar sig längre bort från födelseplatsen än vad hanarna gör. Mycket tidigt födda hanar kan bli könsmogna redan den första sommaren.

Boplats

Ekorren är den enda gnagare som har sitt bo ovanför snötäcket. Boet är ca 30 cm i diameter och är oftast placerat intill trädstammen, 6-10 meter över marken. Ekorren föredrar granen som boträd. Ytterväggen består av ett stabilt skikt av torra grenar. Detta övergår i ett inre bo isolerat med barkstrimlor, mossa, lav, torrt gräs m m.  Under sommaren byggs ytterligare ett väl isolerat bo för ungvårdnaden.
Som regel sover ekorren ensam men blir det en kall vinter så delar den bo med andra ekorrar för att hålla värmen.

Utbredning

Ekorrar finns i hela Sverige, men de är vanligare i områden med granskog.