Alla möss har lång svans, spetsig nos och stora öron som sticker ut. De ser ut som råttor, fast mycket mindre.

Dvärgmusen är minst av alla möss och är en av världens minsta gnagare.

Många möss
Skogsmusen lever i skogen. Husmusen bor oftast hos oss människor. På Lill-Skansen visar vi dvärgmus. Det är en liten, näpen mus som finns i Mellaneuropa och österut. På senare år har den dykt upp i Sverige.

Gör skäl för namnet
Den passar att heta dvärgmus. Den är en av världens minsta gnagare, och väger bara sju gram. Vuxna dvärgmöss är guldfärgade. Svansen är mycket längre än kroppen. Musen kan använda svansen som ett femte ben när den klättrar, som en liten apa. Det kan behövas när den ska klättra uppför sädesstrån och plocka sädeskorn.

Bygger bo
Dvärgmusen bygger bo en halv meter ovanför marken, en rund boll som ett litet fågelbo i gräs eller buskar. Som andra gnagare förökar den sig fort. Honan kan få sju kullar på ett år med upp till sju ungar i varje kull.

Dvärgmusmat
Dvärgmusen äter mest frön och annat från växtriket. Men vintertid letar den också insekter.

Dvärgmusen och miljön

Dvärgmusen finns i Mellaneuropa och Medelhavsländerna och fortsätter sedan österut genom Finland, Ryssland och Asien ända bort till Japan. Den lever i både skogsmark och odlingsmark. 1985 dök dvärgmusen första gången upp i Sverige. På senare år har de synts på fler platser och börjat bilda bestånd från Skåne upp till Tornedalen. Några har vandrat in i Norrbotten från Finland där arten finns i fasta bestånd. Andra har kanske kommit hit med människans hjälp.

Dvärgmusen och vi

Under senare år har dvärgmöss börjat sprida sig i Sverige. På något ställe kom en katt hem med en dödad dvärgmus. Ser du döda möss, titta gärna lite extra noga om det kan vara en dvärgmus. Så kan vi hjälpas åt att se hur arten sprider sig i vårt land. För oss människor framstår dvärgmusen som en riktigt näpen liten gnagare. Särskilt som den kan klättra och till och med bygga små ”fågelbon” uppe i grässtrån. Bona är också något som kan avslöja om dvärgmusen finns i ett område