Råttor kan prata med varandra, pipa, sjunga, skrika eller knastra med tänderna. Så berättar de viktiga saker för andra råttor.

Råttor kan skrika för att varna för en fara. De måsta akta sig för många olika saker, till exempel människor, katter, berguvar och ormar.

Seglande råttor
Brunråttan kom till Europa från Asien som fripassagerare på handelsskepp. Det hände på Medeltiden, för 500 år sen. Brunråttan trivdes i Sverige och började med att köra bort alla svartråttor som fanns här. Sen slog den sig ner i hus, i avlopp, på soptippar och där det fanns mat. Precis som människan, har den spritt sig till alla kontinenter på hela jorden, utom till Antarktis. Brunråttan är det mest framgångsrika däggdjuret efter människan.

Lång svans
Råttornas svans är lika lång som kroppen. Det finns råttor som väger nästan ett kilo, men 550 gram för hanar och 350 gram för honor är vanligt. De som pratar om råttor, stora som katter, överdriver.

Trivsamt familjeliv
Råttor som är släkt lever tillsammans. De putsar varandra och försvarar varandra mot andra råttor, som inte hör till familjen. Brunråttan är sällan populär hos människor. Men de som skaffat råttor som sällskapsdjur vet att de kan vara riktigt trivsamma.

Förökar sig snabbt
Ett par råttor kan bli 1 000 stycken på ett år. En hona kan 5–6 gånger om året få 7–15 ungar, som i sin tur snabbt får egna ungar. Honan sköter dem väl, eftersom de är blinda, nakna och döva när de föds. Råttor är allätare, de äter allt från växter till insekter och människans avfall.

Hör, ser och luktar
Råttor har mycket god hörsel, de kan också höra ultraljud, så höga toner att vi människor inte kan uppfatta dem. Råttorna har mycket bra luktsinne och ser färger ungefär som vi, men de kan inte skilja på rött och grönt och inte heller se ultraviolett ljus. Med så välutvecklade sinnen är råttorna mycket skygga djur.

Simmar och gräver
Råttor simmar bra, också under vattnet. Därför kan de ta sig in i hus genom avloppsrören. De är också skickliga på att gräva och bygger långa system av gångar i marken där de bor under flera generationer. Råttor kan lära sig hitta i mycket svåra labyrinter och lösa komplicerade uppgifter.

Läs mer om Brunråttan och miljön>>

Läs mer om Brunråttan och vi>>