Äppelgårdens dagliga verksamhet

Du är här

Äppelgårdens dagliga verksamhet består av åtta parkvårdare med funktionsnedsättningar som utför arbete åt Skansens olika avdelningar. Äppelgårdens verksamhet har stor betydelse för Skansens miljö och som avlastning för den ordinarie personalen.

Parkvårdarna som leds av arbetsledaren Börje Olsson samt Jessica Villegas-Hellgren som konsult (30%,) utför arbeten åt:

Park- och trädgårdsavdelningen/Scenografi
Parkarbete, plocka skräp och grenar, räfsa löv, sopa grus, rengöra vattendammar, parksoffor, m.m.
Målnings- och underhållsarbeten av rekvisita: hästvagnar, dragkärror och cyklar.

Byggnadsavdelningen
Utvändiga målningsarbeten bl a renovering och målning av Skansens parksoffor

Försäljningsavdelningen
Lagerarbete t.ex. sköta uppackning och prismärkning av varor.

Kulturhistoriska avdelningen
Medverkar vid gruppvisningar för människor med funktionsnedsättningar.

Zoologiska avdelningen
Stallet, djurvård
 

Mer om Äppelgården finns också att läsa på Äppelgårdens hemsida.