Taubedagen
En heldag på Skansen i Evert Taubes anda med sång, musik och dans.
Kl. 15 Festkonsert på Sollidenscenen

I samarbete med Taubesällskapet.

Hela Skansen