Foto: Anders Bouvin
Matning av lappuggla

Matning av lappuggla

Du är här

Skansens djurvårdare visar och berättar om lappuggla i fågelvoljären.

Lappugglan är en av Sveriges största ugglearter. De lever i de norrländska skogarna och livnär sig på sork och smågnagare. Här på Skansen visar och berättar djurvårdare om lappuggla i fågelvoljären varje dag.

 

Läs mer om Lappuggla

Fågelvoljären