Lin och ull
Följ linets och ullens väg från fiber till färdig produkt.

Lin och ull är de fibrer som brukats mest i äldre tider. Ofta har de använts tillsammans i vävar. För drygt hundra år sedan kunde kvinnorna spinna, väva och bereda sitt eget lin. Även männen utförde vissa av arbetsmomenten, framför allt slöjden som gick till försäljning. I programmet ”Lin och ull” visar vi linberedningens olika moment; bråkning, skäktning, dragning, häckling och spånad. Vi visar också hur en spinnrock och en vävstol används.Fåren klipps, ullen kardas och vi återvinner gammalt ylle. Dessutom visar vi hur ylletyget stampas till en tät vadmal vid Vadmalsstampen. Du får också hjälpa till vid byken, lära dig att spinna, brodera  och knyppla. Dessutom får du möjlighet att ta del av en rad praktiska hushållstips.

Om du klickar på bild & filmrutan uppe till höger så kan du via film lära dig spinna av ull och lin, tova samt återvinna ditt ylle.


Söndagen den 20 augusti är det dags för Spinnrocka loss!
En tävling i att spinna ull. Kom och se hur ull formas till en tråd. De tävlande spinner på slända eller spinnrock. I samarbete med Slöjd Stockholm

Hela Skansen