Foto: Marie Andersson
Höstmarknad anno 1900

Höstmarknad anno 1900

Du är här

Upplev en marknad som vid förra sekelskiftet.

 


Höstmarknaden anno 1900 är en härlig marknad med krogmadamer‚ hästkarlar‚ bönder och torpare som här säljer sin varor. Allehanda varor till försäljning: nyslungad honung, fina sylter och marmelader‚ grönsaker, bakverk, textilier‚ husgeråd och mycket annat som hör en marknad till.

Krögarna serverar delikata rätter. Spådamen tyder din framtid medan gycklare, positivhalare och durspelare roar. Pröva på porslinskross och knuffstock eller mät din styrka på kraftmätaren.

Marknader spelade en stor roll i äldre tiders folkliv. Marknadsdagarna var bland de viktigaste festdagarna och betraktades som fridagar för herrgårdarnas drängar och pigor där deras ytterst lilla kontantlön ofta förbrukades.

Marknaderna i Stockholm var i det hänseendet inte annorlunda än i övriga landet.

 

"

Skånegården