Saved as favorite Save as favorite

Solliden

This classic 1950s building was built in the 1950-52 and replaced an earlier restaurant, Idunhallen, dating from 1886. The area was known as the Tivoli but changed name to Solliden in the 30s. Today Solliden houses three restaurants and offers conference facilities.

Solliden ligger på Sollidenplatån med vidunderlig utsikt över Stockholm. Byggnaden uppfördes 1950-52 efter ritningar av arkitekterna Artur von Schmalensee och Adrian Langendahl. Den ersatte en äldre restaurangbyggnad på samma plats. När Skansen 1901 förvärvade Sollidenområdet, som då kallades Tivoliområdet, låg där en restauranglokal som var uppförd 1886. Denna byggnad, som kom att kallas Idunhallen, fungerade som sommarrestaurang på Skansen till 1950. Den döptes om till Solliden på 1930-talet och 1950 ersattes den av den nuvarande byggnaden. Vid inredningen av nya Solliden anlitades bland andra konstnären Hilding Linnqvist som gjort den stora fresken "Sagan om Sverige" i  trapphallen.

Sollidenscenen byggdes 1938-39 efter ritningar av Nils Einar Eriksson. Den uppfördes som ersättning för en estrad från Kronobergs regemente som flyttats till Skansen 1920.


1946-1965

Up