Testamente och arv

You are here

När du ger en gåva till Skansen kan du vara säker på att din gåva blir väl omhändertagen till glädje för vårt gemensamma kulturarv, våra djur, och framtida generationer i många år framöver.

Därför är det viktigt att skriva testamente

Alldeles för få människor i Sverige skriver ett testamente och kanske kvarlåtenskapen då inte används på det sätt som man själv har tänkt sig. Vill man själv bestämma vem eller vilka som ska ärva, så måste detta skrivas in i ett testamente

Skansen kan genom testamente ta emot till exempel kontantbelopp, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Skansen är befriad från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela gåvan oavkortat går till Skansen Vi är noga med att testamentsgåvan alltid används enligt testamentet.

Testamenten till Skansen skrivs till:
Stiftelsen Skansen,
Box 27807,
115 93 Stockholm
Orgnr 80 20 03-0154

Viktigt att tänka på
Ett testamente skall vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Vittnena får inte vara släkt med dig och inte heller vara omnämnda som mottagare i testamentet. De behöver inte känna till innehållet men veta att det är ett testamente de bevittnar.

Läs mer om att skriva ett testamente>>
Läs mer om vår övergripande verksamhet>>

Juridisk expertis och förvaring

Vi rekommenderar dig vända dig till en jurist när du upprättar ditt testamente. Skansen samarbetar med Familjens jurist som finns över hela landet. Samarbetet går ut på att du som testamenterar till förmån för Stiftelsen Skansen ges 300 kronor i rabatt på en timmes inledande konsultation samt gratis lagring av ditt testamente.

Par som väljer att gifta sig på Skansen ges också en 300 kronors rabatt på en timmes konsultation angående äktenskapsförord eller testamente samt i förekommande fall gratis lagring av testamente.
Då vet du att testamentet förvaras på  ett betryggande sätt och kommer fram vid aktuell tidpunkt. Mer info hittar du på

Om du inte använder erbjudandet ovan se till att förvara ditt testamente på ett trygg och säkert ställe, kanske i bankfack eller liknande.

Ändamål
Om inget ändamål anges använder vi gåvan där den bäst behövs. Vill du att din testamentsgåva ska gå till ett specifikt ändamål kan du givetvis ange det. Tänk bara på att behov i samhället kan ändras över tid. Förslagsvis kan du formulera det så att ”i första hand ska medlen gå till … i andra hand liknande verksamheter alternativt där medlen bäst behövs”.

Några exempel på ändamålsanvändning:

  • Bevara byggnader och berättande om traditioner kring Skansens kulturhistoriska miljöer
  • Bevara och vårda vårt zoologiska bestånd på Skansen.
  • Utveckling av Skansens pedagogiska verksamheter för barn och ungdomar.
  • Utveckla parken och grönområdet Skansen.