Sponsring & samarbeten

You are here

Skansens arbete med att utveckla och bevara kulturarvet, för dagens och kommande generationer, har alltsedan starten 1891 stöttats av svenska folket. Idag har affärsöverenskommelser med företag och organisationer kommit att bli en allt viktigare del för Skansens ekonomi.

Vårt fokus genom samarbeten är att….

•    bevara vårt svenska kulturarv
•    bidra till nästa generations förståelse för sambanden mellan människa, djur, natur och kultur.
•    utveckla en verksamhet och miljö i samtiden där vi arbetar integrerat med hållbarhet utifrån ett samhällsperspektiv med både zoologiska och kulturhistoriska värden

Nyfiken på hur vi kan utveckla något tillsammans – hör av er till oss så pratar vi vidare:
Cecilia Urwitz eller Josefin Sollander

Sponsor på olika sätt – smått, stort, traditionellt eller nytänkande….
Att vara sponsor är ett ömsesidigt partnerskap där vi tillsammans utvecklar mål och aktiviteter som passar båda parter. Ibland gör vi sponsorskap som täcker in hela Skansens övergripande verksamhet men i vissa fall kan det vara aktuellt att vara projekt eller materialsponsor. Materialsponsor är en kombination av marknadskommunikation och företagets produkter/material. Tex kan nämnas Weber, Betongindustri och Cementa som bokstavligen är med och bygger fundamentet som Skansen vilar på och 2014 inleddes bland annat ett nytt projekt mellan Weber och Skansen kring renoveringen av Bragehallen (vår cirkus) och utvecklingen av den barnverksamhet som är kopplad till byggnaden.

En projektpartner är förstås också med och bidrar till hela Skansens verksamhet men där de medel och de utvecklande aktiviteterna riktas mot ett enskilt projekt, ofta större byggprojekt som nybyggnation eller en stor genomgripande renovering av en befintlig kulturhistorisk miljö. Här kan nämnas KfS Konsumentföreningen Stockholm som är ett tioårigt samarbete kring ”Nya Lill-Skansen”.

Samarbeten genom tiderna.
Som exempel på senare års stora externa insatser kan nämnas SEB och Investors bidrag till ombyggnaden av björnberget och Konsumentföreningen Stockholms stöd till inrättandet av en mjölkbutik i stadskvarteren och Swedish Match bidrag till renoveringen av Gubbhyllan med Tobaks-& tändsticksmuseet.
Här finns en lista>> över en bråkdel av de - privatpersoner, organisationer och företag - som genom tiderna bidragit till Skansens utveckling.